اجازه‌نامه
زمان: 9 مرداد 1350 / 8 جمادی الثانی 1391
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مدبر، علی
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ علی مدبر - ایّده الله تعالی - از قِبَل اینجانب مجاز و مأذونند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت ولی امر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط با مراعات احتیاط؛ و در اخذ و جمع آوری سهم مبارک امام - علیه السلام - که پس از صرف آن در اعاشه اقتصادیه خودشان، زاید را نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز مجازند که به صاحبان وجوه اجازه دهند که سهم سادات عظام را خودشان به سادات فقیر و عفیف بدهند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین والدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی سائر اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
8 جمادی الثانی 1391
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>