نامه
زمان: 20 شهریور 1350 / 20 رجب 1391
مکان: نجف
موضوع: اعلام وصول نامه ارسالی
مخاطب: اشرفی اصفهانی، عطاء الله - کرمانشاه
بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب شیخ العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج آقا عطاء الله - دامت افاضاته
مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت، از جنابعالی امید دعای خیر دارم، سیّما (1) برای رفع گرفتاریهای روحی. والسلام علیکم و رحمة الله.
بیستم رجب 91
روح الله الموسوی الخمینی