نامه
زمان: 6 مهر 1351 / 19 شعبان 1392
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
19 شعبان 92
احمد عزیزم
مرقوم شریف بی‌تاریخ واصل، نمی‌دانم چرا تاریخ نمی‌گذاری؟ (1) امید است ان شاء الله سلامت باشید و خود و متعلقانْ سعید و خوش باشید. ماها بحمد الله سلامت هستیم. کسالت قلب چیزی مهم نبود و الآن اثری از آن نیست. از سلامت خودتان بی‌خبرم نگذارید. خدمت حضرت عمّ بزرگوار (2) سلام برسانید و نگذارید به ایشان بد بگذرد. خانم (3) را زودتر روانه کنید. به همه قوم و خویشان سلام برسانید. والسلام علیکم.
پدرت