نامه
زمان: 23 آبان 1351 / 7 شوال 1392
مکان: نجف اشرف
مخاطب: مصطفوی، فریده (1) - قم
بسمه تعالی
دختر عزیزه‌ام، دیروز دو نامه از شما واصل، یکی تاریخ 13 و دیگری تاریخ 22 شهر رمضان. از سلامت شما بسیار خوشوقت شدم. از خداوند متعال خواستارم که همیشه خودتان و هرکس به شما بستگی دارد سلامت و سعادتمند باشند. از خبر آقای اعرابی و آقای اشراقی خوشوقت شدم. معلوم می‌شود امسال ان شاء الله سال آشتی کنان است [!] چون از قرار معلوم، خازنجون (2) هم با آقای آقابزرگ آشتی کردند. از آن هم خوشوقت شدم. امید است آقای عمو هم با خانمشان صلح کنند. صلح و صفا از نعمتهای بزرگ الهی است که شاید عوض نداشته باشد. امید است آقای اشراقی با اینجانب هم صلح کنند که موجب راحتی روح من در این آخر عمر شود. سلام خدمت آقای اعرابی و آقای اشراقی و خانم فرشته (3) برسانید. از صدیقه (4) عزیزه‌ام هم کاغذی داشتم جواب نوشتم؛ ان شاء الله رسیده است. از خانم (5) مدتی است کاغذ ندارم. خبر سلامتش را به واسطه می‌شنوم. لابد زیادی دید و بازدید موجب فراموشی شده است. به همه خانمها سلام برسانید. به احمد (6) بگویید یک عکس از خودش و بچه‌اش بفرستد. اقلیما (7) سلام می‌رساند. والسلام علیک.
- شب 7 شوال 92 - پدرت.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>