نامه
زمان: 2 آذر 1344 / 29 رجب 1385
مکان: نجف
موضوع: پیام تشکر
مناسبت: اقامت گزیدن امام خمینی در نجف
مخاطب: بنی صدر - همدان
29 رجب 85
حضرت آیت الله آقای بنی صدر - دامت برکاته
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مسعود و حاوی تفقد از اینجانب بود، موجب تشکر گردید. از قرار مسموع اخیراً عملی فرمودید و بحمد الله تعالی رفع نگرانی شده است. از خداوند تعالی سلامت و صحت و سعادت جناب مستطاب عالی را خواستار. حالت اینجانب بحمد الله سلامت است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. از جناب مستطاب عالی رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی
مرقوم شده بود تلگراف فرمودید. غالب تلگرافات و مکاتیب را از قرار مسموع نرساندند؛ چنانچه تلگرافات اینجانب را نیز غالباً نرساندند. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد که از جنابعالی تلگرافی رسیده باشد؛ و به دفتر نیز مراجعه شد چیزی نیافتم لکن اگر تلگراف رسیده باشد، حتماً جواب داده‌ام و نرساندند.