نامه
زمان: 9 آذر 1351 / 23 شوال 1392
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: مصطفوی، فریده
بسمه تعالی
23 شهر شوال 92
فریده عزیزه، دختر مهربانم
مرقوم شریف واصل شد. از سلامت شماها خرسند شدم. امید است همیشه خوش و خرّم باشید. ماها بحمد الله تعالی سالم هستیم و انتظار داریم خانم (1) بیایند. نمی‌دانم عاقبت به ایشان اجازه خروج می‌دهند یا نه؛ با خداوند تعالی است. از سلامت ایشان و خودتان مطلعم نمایید.
خدمت جناب آقای اعرابی و نور چشم مکرّم، فرشته خانم سلام برسانید. هوای اینجا بهاری بلکه بهتر از بهار است. الآن باران می‌آید. جای شما خالی است. ان شاء الله تعالی خداوند وسیله آمدنتان را فراهم کند که در این آخر عمر شماها را ببینم. به صدیقه عزیزه‌ام و احمد عزیزم سلام برسانید. ان شاء الله تعالی سلامت و خوش باشند.
والسلام علیکِ
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>