نامه
زمان: 23 آذر 1344 / 20 شعبان 1385
مکان: نجف
موضوع: پاسخ پیام حاوی همدردی و تبریک ورودامام به نجف
مخاطب: علما و طلاب حوزه علمیه اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت ذی شرافت حضرات اعلام و افاضل عظام حوزه علمیه مبارکه اصفهان - دامت افاضاتهم - مرقوم محترم آقایان، که در حال تبعید اینجانب از ترکیه به عراق مرقوم شده بود، و حاکی از ابراز عواطف کریمه و تأثر از تبعید اینجانب بود، موجب تشکر گردید. این تبعیدها و حبسها و زجرها، که برای دفاع از احکام مترقیه اسلام و دفع تسلیط اجانب به بلاد مسلمین و جلوگیری از دستبرد به استقلال و تمامیت ارضی ممالک اسلامی، سیّما مرکز تشیع که مَحَطّنظر (1) مبارک امام عصر - ارواحنا فداه - است می‌باشد، گوارا و موجب سرافرازی ملت مُسْلم است. حوزه‌های مقدسه علمیه و دانشگاه‌های قدیم و جدید و طبقه جوان ملتهای بزرگ اسلام باید خودشان را مجهز کنند برای عصرهای تاریکی که پیش بینی می‌شود، و اسلام محتاج به دفاع بیشتری است. این دنیا با همه فریبندگی بر ما و شما خواهد گذشت؛ چه بهتر که این عمرهای کوتاه و وقتهای کم، صرف در خدمت به اسلام و مسلمین، و استخلاص ممالک اسلامی از تحت فشار ظلم استعمار و استبداد گردد. شما آقایان محترم با مجاهدات و تجنّب از هواهای باطل، حب دنیا را از دل بیرون نمایید تا شایسته خدمت به احکام نورانی آسمانی گردید. اینجانب در هر جا باشم دعاگوی ملل اسلامی و لاسیّما ملت بی‌پناه ایران هستم. و امید واثق دارم که خداوند تعالی با عنایت خاصی که به حوزه‌های دینیه دارد، قطع ید اشرار را بفرماید و ممالک اسلامی را از شرور محفوظ فرماید. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>