اجازه‌نامه
زمان: 23 آذر 1344 / 20 شعبان 1385
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مصحفی کرمانی، مهدی
[بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للَّه رب العالمین، و صلی الله علی خیر خلقه و افضل بریته محمد و عترته الطاهرین.
و بعد، جناب مستطاب ملاذالأنام ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی - دامت تأییداته - از قِبَل اینجانب در تصدی امور حسبیه که منوط به اذن و اجازه حاکم شرع است، مأذون و مجاز می‌باشند. و همچنین مأذونند که وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم و نذور مطلقه را اخذ و در موارد مقرره شرعیه صرف، و از سهم مبارک امام - ارواحنا فداه - به مقدار معاش خود اخذ و صرف، و چنانچه زایدی به دستشان آمد به اینجانب ایصال نمایند. و سزاوار است که اخوان مؤمنین نعمت وجود معظم را مغتنم شمرده، از محضرشان استفاده نموده در تجلیل ایشان حتی المقدور کوتاهی ننمایند؛ و احتیاط که طریق نجات است، در جمیع امور خود مراعات کنند. والسلام علیه و علی سائر اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته. 16 ذی القعدة الحرام 1381. الاقل عبد الهادی الحسینی الشیرازی‌]
بسم الله الرحمن الرحیم
از قِبَل حقیر نیز به نحوی که در متن مرقوم شده است مجازند.
20 شعبان 85
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>