نامه
زمان: 28 بهمن 1344 / 26 شوال 1385
مکان: نجف
موضوع: پاسخ نامه؛ وجوه شرعی
مخاطب: (احتمالاً) اعرابی، محمد حسن (1) - قم
بسمه تعالی
26 شوال 85
به عرض می‌رساند، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواهانم. راجع به وضع مرحوم آقای شهیدی و بازماندگان ایشان مرقوم شده بود، موجب تأثر گردید. و اینجانب با وضعی که اکنون مواجه هستم نمی‌دانم این نحو قضایا را که مراجعه می‌شود چه چاره کنم. در اینجا به هیچ وجه برای من وجهی از ایران یا غیر آنجا نمی‌رسد مگر مختصر غیرقابل ذکر. وضع ایران هم به آن نحو که ملاحظه می‌کنید می‌باشد. گرفتاریهای امثال مورد مذکور بازهم هست، و مراجعه می‌شود وراهی برای حل آنها ندارم. اگر جنابعالی از محلات یا جای دیگر کسانی را پیدا کردید که بخواهند در مورد قروض ایشان یا خرج ورثه ایشان از سهم مبارک بدهند، اجازه می‌دهم. امید است خداوند تعالی فرجی عنایت فرماید که مطالب، خودبه خود حل شود. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
راجع به فرستادن کسی به محلات، شخص ثالثی غیر از شما و آقای انصاری (2) گمان ندارم صلاح باشد. و اگر هم واقعاً صلاح باشد من نمی‌توانم تعیین کنم (3).

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>