اجازه‌نامه
زمان: 21 اردیبهشت 1345 / 19 محرّم 1386
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: تهرانی، داود
بسمه تعالی
مخفی نماند که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا داود تهرانی - ایّده الله. تعالی - مجازند در نقل احادیث معتبره از کتب معروفه اصحابنا - رضوان الله علیهم؛ (1) و نیز مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مجهول المالک و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و صرف مازاد را در محل مقرر شرعی آن؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - به مقدار تتمیم اعاشه اقتصادیه خودشان، و ایصال مازاد را به اینجانب برای صرف در حوزه‌های علمیه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بالاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 19 شهر محرّم الحرام 1386
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>