اجازه‌نامه
زمان: 14 خرداد 1345 / 14 صفر 1386
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: باریک بین قزوینی، هادی
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوة، جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج شیخ هادی باریک بین قزوینی - دامت تأییداته - از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در زمان غیبت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مجهول المالک و صرف آن در محالّ مقرره؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و صرف ثلث از بقیه را در مصارف مقرره شرعیه و علوّ کلمه اسلام و ایصال دو ثلث را نزد اینجانب برای صرف در حوزه‌های علمیه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
تاریخ 14 شهر صفرالمظفر 1386
روح الله الموسوی الخمینی