رسید
زمان: 12 تیر 1345 / 14 ربیع الاول 1386
مکان: نجف
موضوع: رسید وجوه شرعی
[توضیح: مقلّدین امام خمینی بنا به وظیفه دینی خویش، وجوهات شرعی را از راه‌های مختلف و علی‌ رغم محدودیتها و کنترلهای شدیدی که از سوی رژیمهای ایران و عراق در رابطه با امام خمینی اعمال می‌شد، به ایشان می‌رساندند و امام خمینی نیز قبض رسید وجوه مذکور را صادر و توسط آورنده وجه و یا به وسیله نامه ارسال می‌کردند. از آنجا که اینگونه قبوض و رسید وجوه شرعی بسیار زیاد بوده است، در این مجموعه از باب نمونه چند مورد را درج کرده ایم که مطلب زیر، نمونه‌ای از آن است:]
بسمه تعالی
مبلغ دو هزار تومان (2000) بابت سهم مبارک امام - علیه السلام - از جناب آقای حاج علی اکبر زاده - ایّده الله تعالی - به وسیله جناب مستطاب عمادالاسلام آقای آقا رضا حجتی - دامت افاضاته - واصل گردید.
به تاریخ 14 شهر ربیع الاول 1386
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>