اجازه نامه به آقای محمد مؤمنی شهمیرزادی (اخذ سهم سادات)
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 12 آبان 1347 / 11 شعبان 1388
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه اخذ سهم سادات
  مخاطب: مؤمنی شهمیرزادی، محمد (1)
  بسمه تعالی
  جناب ایشان مجازند که سهم سادات را اخذ نموده، و ثلث آن را به ساداتِ فقیر. عفیف رسانده، و دو ثلث را به اینجانب یا وکیل اینجانب برسانند. ان شاء الله تعالی موفق باشند.
  11 شهر شعبان المعظم 1388
  روح الله الموسوی الخمینی