اجازه نامه به آقای مسلم داراب اردبیلی، در امور شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 4 شهریور 1348 / 12 جمادی الثانی 1389
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه در امور شرعیه
  مخاطب: داراب اردبیلی، مُسْلم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمدة الافاضل و مروّج الاحکام آقای حاج شیخ مُسْلم داراب اردبیلی - دامت تأییداته - مجازند در امور شرعیه که منوط است به اذن حاکم شرعی بعد از تشخیص حکم و موضوع و مراعاة الاحتیاط؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال مازاد را به اینجانب برای حفظ حوزه‌های مهمه علمیه.
  «و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین والدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
  به تاریخ 12 شهر جمادی الثانیه 1389
  روح الله الموسوی الخمینی