نامه تشکر به آقای بنی صدر (ورود به نجف)
 •   نامه
  زمان: 2 آذر 1344 / 29 رجب 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مناسبت: اقامت گزیدن امام خمینی در نجف
  مخاطب: بنی صدر - همدان
  29 رجب 85
  حضرت آیت الله آقای بنی صدر - دامت برکاته
  به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مسعود و حاوی تفقد از اینجانب بود، موجب تشکر گردید. از قرار مسموع اخیراً عملی فرمودید و بحمد الله تعالی رفع نگرانی شده است. از خداوند تعالی سلامت و صحت و سعادت جناب مستطاب عالی را خواستار. حالت اینجانب بحمد الله سلامت است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. از جناب مستطاب عالی رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
  روح الله الموسوی الخمینی
  مرقوم شده بود تلگراف فرمودید. غالب تلگرافات و مکاتیب را از قرار مسموع نرساندند؛ چنانچه تلگرافات اینجانب را نیز غالباً نرساندند. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد که از جنابعالی تلگرافی رسیده باشد؛ و به دفتر نیز مراجعه شد چیزی نیافتم لکن اگر تلگراف رسیده باشد، حتماً جواب داده‌ام و نرساندند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>