پیام به اهالی ساکن در خیابان غیاثی (تأمین هزینه ورثه ا سهم امام علیه السلام)
 •   پیام
  زمان: خرداد 1349 / ربیع الثانی 1390
  مکان: نجف
  موضوع: تأمین هزینه ورثه از محل سهم امام و سهم سادات
  مناسبت: شهادت آقای سید محمدرضا سعیدی
  مخاطب: مؤمنین و اهالی ساکن در خیابان غیاثی
  بسمه تعالی
  عموم مؤمنین محترم ساکن در محل مسجد (1) مرحوم مبرور ثقة الاسلام آقای حاج. سید محمدرضا سعیدی - رحمة الله علیه - مجازند در اینکه از سهم سادات عظام و سهم مبارک امام - علیه السلام - به مقدار مصارف متعارفه اقتصادیه به ورثه ایشان بپردازند. و مقتضی است کمال توجه را به صغار آن مرحوم که در راه اسلام و صلاح مسلمین مقتول گردید، بنمایند. توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستار است.
  تاریخ شهر ربیع الثانی 1390
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>