پیام
زمان: خرداد 1349 / ربیع الثانی 1390
مکان: نجف
موضوع: تأمین هزینه ورثه از محل سهم امام و سهم سادات
مناسبت: شهادت آقای سید محمدرضا سعیدی
مخاطب: مؤمنین و اهالی ساکن در خیابان غیاثی
بسمه تعالی
عموم مؤمنین محترم ساکن در محل مسجد (1) مرحوم مبرور ثقة الاسلام آقای حاج. سید محمدرضا سعیدی - رحمة الله علیه - مجازند در اینکه از سهم سادات عظام و سهم مبارک امام - علیه السلام - به مقدار مصارف متعارفه اقتصادیه به ورثه ایشان بپردازند. و مقتضی است کمال توجه را به صغار آن مرحوم که در راه اسلام و صلاح مسلمین مقتول گردید، بنمایند. توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستار است.
تاریخ شهر ربیع الثانی 1390
روح الله الموسوی الخمینی