اجازه‌نامه
زمان: 7 خرداد 1349 / 22 ربیع الاول 1390
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: ربانی، محمدعلی
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد علی ربانی - دامت افاضاته - مجازند در تصدی امور حسبیه که منوط است به اذن حاکم شرع «فله التصدی لها بعد تشخیص الحکم و الموضوع مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف ثلث آن را در محل مقرر شرعی از آن جمله اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال دو ثلث را به اینجانب برای صرف در حوزه‌های مهمه علمیه، و اخذ قبض رسید برای رد به صاحبان وجوه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
تاریخ 22 شهر ربیع المولود 1390
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>