نامه به اقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 30 مهر 1349 / 20 شعبان 1390
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  20 شعبان 90
  احمد عزیز
  مرقوم شما واصل، سلامت و سعادت شما و دیگران را خواستار است. امید است ان شاء الله امر خیر با سلامت و سعادت مقرون باشد. از سلامت خودتان و خانم و بچه‌ها مطلعم نمایید. عجالتاً کار دارم و نمی‌توانم بیش از این زحمت دهم. همه ماها سلامت هستیم. والسلام علیکم.
  به خانم و دخترها و دیگران سلام برسانید.
  پدرت
  پاکت جوف را به آقای آقا سید صادق روحانی قمی برسانید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>