نامه به آقای حیدر علی جلالی خمینی (مسجد عین ورزان مازندران)
 •   نامه
  زمان: آذر 1349 / شوال 1390
  مکان: نجف
  موضوع: مسجدِ «عین ورزان»
  مخاطب: جلالی خمینی، حیدرعلی
  بسمه تعالی
  خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای جلالی - دامت افاضاته
  توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. مرقوم شده بود که مسجدی در «عین ورزان» با نظر و تصویب حضرت آیت الله خوانساری - دامت برکاته - ساخته‌اند و بعض اشخاص وسوسه دارند. آنچه با نظر ایشان عمل شده است صحیح است و نباید مورد اشکال شود. جنابعالی به اهالی محترم ابلاغ نمایید. ان شاء الله تعالی موفق باشید.
  تاریخ شهر شوال 90
  روح الله الموسوی الخمینی
  نامه شریف و امانت به وسیله آقای رئوفی واصل شد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>