نامه
زمان: آذر 1349 / شوال 1390
مکان: نجف
موضوع: مسجدِ «عین ورزان»
مخاطب: جلالی خمینی، حیدرعلی
بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای جلالی - دامت افاضاته
توفیق و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. مرقوم شده بود که مسجدی در «عین ورزان» با نظر و تصویب حضرت آیت الله خوانساری - دامت برکاته - ساخته‌اند و بعض اشخاص وسوسه دارند. آنچه با نظر ایشان عمل شده است صحیح است و نباید مورد اشکال شود. جنابعالی به اهالی محترم ابلاغ نمایید. ان شاء الله تعالی موفق باشید.
تاریخ شهر شوال 90
روح الله الموسوی الخمینی
نامه شریف و امانت به وسیله آقای رئوفی واصل شد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>