نامه
زمان: 17 آذر 1349 / 8 شوال 1390
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی - دستور پرداخت شهریه به چند نفر
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
8 شوال 90
احمد عزیزم، نمی‌دانم اخیراً از شما کاغذی رسیده است که این مکتوب جواب آن باشد یا آنکه نرسیده است و مکتوب ابتدایی است؛ در هر صورت سلامت و سعادت شما را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمد الله سلامت هستم؛ لکن خیلی خسته شده‌ام و راه مفری هم نیست.
مطلبی که لازم است تذکر دهم و منتظرم جواب بدهید آن است که آقای آقا سید احمد کلانتر که گرفتار است لازم است به خانواده‌اش رسیدگی شود. شما اولاً تحقیق کنید که منزل پدر زنش کجا است؟ پس از آن از ایشان تحقیق کنید که اهل منزل ایشان کجا هستند؟ در صورتی که در تهران هستند لازم است همه ماهه ماهی سیصد تومان به ایشان برسد. شما یا خودتان آن وجه را بگیرید و با یک وسیله مطمئنی برسانید یا به آقای تهرانی (1) بگویید به یک وسیله مطمئنی -بدون آنکه کسی مطلع شود- این وجه را ماهیانه به ایشان برسانید.
دیگر آنکه خانم (2) اصرار دارند که به مشهدی رضا (3) پنجاه تومان اضافه داده شود؛ نمی‌شود فرمایش خانم را اطاعت نکرد. شما انجام امر ایشان را بدهید. از حالات خودتان‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>