نامه به آقای سید حمید زیارتی (عدم انتشار قبل از موعد پیام امام به حجاج)
 •   نامه
  زمان: بهمن 1349 / ذی الحجه 1390
  مکان: نجف
  موضوع: لزوم عدم انتشار قبل از موعد پیام امام خمینی به حجاج
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  بسمه تعالی
  من غفلت کردم تذکر دهم این اوراق در عراق و خصوصاً در نجف به هیچ وجه پخش نشود و به کسانی که در خارج صحبت می‌کنند، داده نشود. و سفارش کنید به آقایان که اصلاً ذکری از آن نکنند. (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>