اجازه نامه به آقای مهدی مصحفی کرمانی، در امور حسبیه و شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 23 آذر 1344 / 20 شعبان 1385
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
  مخاطب: مصحفی کرمانی، مهدی
  [بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للَّه رب العالمین، و صلی الله علی خیر خلقه و افضل بریته محمد و عترته الطاهرین.
  و بعد، جناب مستطاب ملاذالأنام ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی - دامت تأییداته - از قِبَل اینجانب در تصدی امور حسبیه که منوط به اذن و اجازه حاکم شرع است، مأذون و مجاز می‌باشند. و همچنین مأذونند که وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم و نذور مطلقه را اخذ و در موارد مقرره شرعیه صرف، و از سهم مبارک امام - ارواحنا فداه - به مقدار معاش خود اخذ و صرف، و چنانچه زایدی به دستشان آمد به اینجانب ایصال نمایند. و سزاوار است که اخوان مؤمنین نعمت وجود معظم را مغتنم شمرده، از محضرشان استفاده نموده در تجلیل ایشان حتی المقدور کوتاهی ننمایند؛ و احتیاط که طریق نجات است، در جمیع امور خود مراعات کنند. والسلام علیه و علی سائر اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته. 16 ذی القعدة الحرام 1381. الاقل عبد الهادی الحسینی الشیرازی‌]
  بسم الله الرحمن الرحیم
  از قِبَل حقیر نیز به نحوی که در متن مرقوم شده است مجازند.
  20 شعبان 85
  روح الله الموسوی الخمینی