نامه به آقای سید عبدالرحیم هاشمی زاده (اعلام عدم وصول نامه قبلی)
 •   نامه
  زمان: 14 دی 1351 / 28 ذی القعده 1392
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ نامه و اعلام عدم وصول نامه ارسالی قبلی
  مخاطب: هاشمی زاده، سید عبد الرحیم
  بسمه تعالی
  جناب آقای آقا سیدعبد الرحیم هاشمی زاده - ایّده الله تعالی
  نامه جنابعالی وسیله پست واصل، ولی نامه وسیله آقای بهبهانی و وجه نرسیده است. و قبلاً هم در نظر ندارم که از شما نامه‌ای رسیده باشد و الّا جواب داده می‌شد. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. نصف از سهم سادات را مجازید در محل بدهید. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی