نامه
زمان: 14 دی 1351 / 28 ذی القعده 1392
مکان: نجف
موضوع: پاسخ نامه و اعلام عدم وصول نامه ارسالی قبلی
مخاطب: هاشمی زاده، سید عبد الرحیم
بسمه تعالی
جناب آقای آقا سیدعبد الرحیم هاشمی زاده - ایّده الله تعالی
نامه جنابعالی وسیله پست واصل، ولی نامه وسیله آقای بهبهانی و وجه نرسیده است. و قبلاً هم در نظر ندارم که از شما نامه‌ای رسیده باشد و الّا جواب داده می‌شد. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. نصف از سهم سادات را مجازید در محل بدهید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>