نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: ؟
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم
  ان شاء الله تعالی سلامت باشید. (1) ماها بحمد الله سلامت هستیم و محتاج به دعا. جواب مرقوم آقای عمو (2) را از طریق دیگر فرستادم؛ امید است برسد. از ایشان خیلی توجه کنید و خدمت به ایشان فرض است از برای شما. به دخترها و خانم خودتان سلام می‌رسانم. حسن (3) را می‌بوسم.
  پدرت
  خوب است محلی را در تهران یا قم تعیین کنید که بعضی نامه‌ها را به آنجا بفرستم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>