نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: ؟
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیزم
  ان شاء الله تعالی سلامت باشید. (1) ماها بحمد الله سلامت هستیم و محتاج به دعا. جواب مرقوم آقای عمو (2) را از طریق دیگر فرستادم؛ امید است برسد. از ایشان خیلی توجه کنید و خدمت به ایشان فرض است از برای شما. به دخترها و خانم خودتان سلام می‌رسانم. حسن (3) را می‌بوسم.
  پدرت
  خوب است محلی را در تهران یا قم تعیین کنید که بعضی نامه‌ها را به آنجا بفرستم.