نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 1352 هجری شمسی / 1393 هجری قمری
  مکان: نجف اشرف
  موضوع: خانوادگی، شهریه یکی از طلاب
  مخاطب: مصطفوی، فریده (1)
  بسمه تعالی
  13 صفر
  فریده عزیزم
  مرقوم شریف واصل، از سلامت وجود عزیزت خوشوقت هستم. سلامت و سعادت همه شماها را از خداوند تعالی خواهانم. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. خدمت جناب آقای اعرابی و فرشته خانم عزیزم سلام برسانید. امید دعای خیر از همه دارم.
  یک مطلب است که باید به احمد بگویید؛ البته فراموش نمی‌کنید بگویید: آقای آقا محسن پسر آقای آقا شیخ حبیب الله اراکی مدتی است آمده است قم و از شما شهریه ندارد؛ چون پدر محترمش مراجعه نموده است به من، مقتضی است شهریه به او بدهید. از قرار مذکور شخص خوبی است و محصل است. والسلام علیکِ و رحمة الله.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>