اجازه نامه به آقای اسلامی جهت مصرف وجوهات شرعی
 •   اجازه‌نامه
  زمان: ؟
  مکان: نجف
  موضوع: اجازه مصرف وجوهات شرعی
  مخاطب: اسلامی
  بسمه تعالی
  جناب آقای اسلامی
  سلامت شما را خواستارم. از طویل نوشتن معذورم.
  1- راجع به امام جماعت حضرت عبد العظیم اجازه دادم.
  2- راجع به اهل علم یا منبر که وجوه می‌آورند مجازید هر نحو صلاح دیدید عمل کنید.
  3- راجع به شخصی که در مدینه دستگردان کرده است، بقیه را ندهد؛ آنچه داده است اجازه دادم.
  4- اشخاصی که برای تبلیغ فرستاده‌اید هر نحو کمک کنید مجازید. والسلام علیکم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>