تلگراف به آقای هادی میلانی (استفسار از دستگیری آقای قمی)
 • تلگراف
  زمان: 25 فروردین 1346 / 3 محرّم 1387
  مکان: نجف
  موضوع: استفسار از دستگیری آقای قمی
  مخاطب: میلانی، هادی
  مشهد - حضرت آیت الله میلانی - دامت برکاته
  حادثه آیت الله قمی موجب تأسف است. از سلامت ایشان مستحضرم فرمایید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>