نامه
زمان: 23 مرداد 1365 / 8 ذی الحجه 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأمین فرآورده‌های مورد نیاز وزارت نفت
مخاطب: آقازاده، غلامرضا (وزیر نفت)
[بسمه تعالی، محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران
احتراماً به استحضار می‌رساند که وزارت نفت موظف است که جهت تأمین فرآورده‌های مورد نیاز کشور و به لحاظ کمبود ظرفیت پالایشگاه‌های داخل کشور، مابه التفاوت مقدار نفت خام مصرفی در پالایشگاه‌های داخلی را در پالایشگاه‌های خارج از کشور تصفیه و فرآورده‌های حاصله را وارد نماید.
با توجه به حملات دشمن بعثی صهیونیستی عراق به پالایشگاه‌های داخلی و خسارات وارده ممکن است که تولید فرآورده‌های مورد نیاز در داخل کشور کاهش یافته که اثر نامطلوبی در سوخت رسانی کشور بجای خواهد گذاشت ....
... با توجه به مراتب فوق از حضور مبارک استدعا می‌شود که به وزارت نفت اجازه داده شود که علاوه بر عقد قراردادهای تصفیه با توجه به شرایط و مقتضیات مناسب زمانی و اقتصادی، نسبت به خرید و تأمین بخشی از فرآورده‌های مورد نیاز - در چهار چوب همان مقدار نفت خامی که وزارت نفت مجاز است که برای تصفیه به خارج صادر نماید - از طریق خرید مستقیم که مجموعاً در حدود ده تا پانزده درصد مقرون به صرفه‌تر می‌باشد، اقدام نماید. با آرزوی طول عمر برای وجود مبارک امام بزرگوار. من الله التوفیق.
غلامرضا آقازاده - وزیرنفت‌]
بسمه تعالی
در صورتی که ضرورت دارد با توافق رؤسای محترم قوای ثلاثه مجاز می‌باشید.
23 مرداد 65
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>