موافقت می‌شود. لازم است در این امر حیاتی دولت و جناب آقای نخست وزیر و وزیر نیرو و وزیر جهاد با مشارکت فعال خود در کمک مالی و برداشتن موانع، تلاش چشمگیری نمایند. و همان‌طور که قبلاً گفتم کمک به محرومین و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‌های شهدا، اسرا و مفقودین یکی از بزرگترین عبادتها است. دولت و مسئولین قضایی توجه داشته باشند که کمک به بنیاد مذکور در رفع نیازهای نیازمندان از کارهای اصیل انقلابی است.
امیدوارم جنابعالی در مقابل خدمات بسیار ارزنده مردم قم، مردم شهر خون و قیام و شهادت و ایثار با ایجاد سدی بزرگ بتوانید به این شهر مقدس کمک نمایید و گزارش پیشرفت کار را به اینجانب بدهید.
به تاریخ 16/7/65
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>