نامه
زمان: 20 مهر 1365 / 7 صفر 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأمین هزینه کارهای عمرانی در روستاهای قزوین
مخاطب: باریک بین، هادی - علیخانی، قدرت الله
[آقای قدرت الله علیخانی از روحانیون فعال منطقه، طی درخواستی در مورد انجام کارهای عمرانی در روستاهای قزوین و رفع محرومیت زدایی، تأمین بخشی از هزینه‌ها توسط دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران را تقاضا نموده است. درخواست آقای علیخانی مورد تأیید آقای هادی باریک بین، امام جمعه قزوین و آقای سید جعفر موسوی، استاندار زنجان واقع شده است. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
با مراعات جهات شرعیه و نظارت جناب آقای باریک بین با پیشنهاد مذکور موافقت می‌شود.
20 مهر ماه 65
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>