نامه
زمان: 5 آبان 1365 / 22 صفر 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: لزوم برخورد قاطع با افراد ضد انقلاب و منحرفین وابسته به مهدی هاشمی
مخاطب: محمدی ری شهری، محمد (وزیر اطلاعات)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای ری شهری، وزیر اطلاعات
با توجه به مسائلی که تاکنون کشف و یا مورد سوء ظن شده است، و با توجه به جَوسازی و اطلاعیه‌هایی که با اسامی مختلف توسط افراد ضد انقلاب و منحرف و وابسته به مهدی هاشمی پخش گردیده است، که نه تنها سوء ظن را بیشتر می‌کند که خود دلیل مستقلی است بر خط انحراف از انقلاب و اسلام، جنابعالی موظف هستید به جمیع جوانب این امر با کمال دقت و انصاف رسیدگی نمایید؛ و تمام افراد متهمی را که از سران این گروه محسوب می‌شوند و نیز افراد دیگری را که در انتشار مسائل کذب و قضایای دیگر دست داشته‌اند تعقیب نمایید. و بدیهی است که این امر چون مربوط به اسلام و انقلاب و امنیت کشور است، تحقیق آن منحصراً در اختیار وزارت اطلاعات کشور می‌باشد.
باید تأکید کنم که همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده، و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی است. خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانید، که این امر عبادتی است که دامان بزرگانی (1) را از اتهامات پاک، و توطئه منحرفان را خنثی می‌کند. والسلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>