خمس و یا دو خمس افرادی که وجوه شرعی‌شان رانپرداخته‌اند، در آن واریز گردد.
ولی اینگونه پرونده‌ها باید با دقت بیشتر بررسی گردد، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. ان شاء الله تعالی موفق باشید.
15 آبان 65
روح الله الموسوی الخمینی‌