بیانات
زمان: 30 دی 1365 / 19 جمادی الاول 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: دعوت به وحدت، اتحاد و انسجام
حضار: اعضای شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه
... با صبر و تحمل در برابر مشکلات ایستاده و مردم را به وحدت و اتحاد و انسجام دعوت کنند.
... نماز جمعه، عبادت بزرگی است، اما در کنار آن عبادت بزرگتری وجود دارد و آن حفظ وحدت جامعه است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>