بسته‌اند؛ و از زن و مرد و پیر و جوان همه و همه، جز تعداد انگشت شماری منافق خود فروخته جاسوس و سایر وابستگان به استکبار جهانی، در صحنه نبرد حق در برابر باطل ایستاده‌اند و بر یکدیگر سبقت می‌جویند. و کدام سبقتی در مسیر الی الله بالاتر از اینکه سیلزدگان محصور در فکر کمک به جبهه‌اند و رزمندگان در صحنه نبرد هم بضاعت مالی خود را به سیلزدگان تقدیم می‌کنند؟ و کدام تحولی بالاتر از اینکه پدران و مادران و همسران شهیدان ما از فراق عزیزان خود شِکوه نمی‌کنند، ولی غبطه و حسرت دوری از قافله شهدا را بر زبان دارند؟ و چه کور و کرند آنان که بعد از تجربه سالها مقاومت و سرسختی این ملت قهرمان هنوز هم بر حقایق و واقعیات پا می‌نهند، و به تجهیز صدامِ رو به احتضار و حزب عفلقی ادامه می‌دهند، که در حقیقت خود و صدام را به گورشان نزدیکتر و ملت ما را آبدیده‌تر می‌سازند و عزم آنان را برای سرعت بخشیدن به سقوط متجاوز جَزمتر می‌کنند. ابرقدرتها، از امریکا که در رأس مفاسد همه عالَم است گرفته تا شوروی و فرانسه که متأسفانه بیشترین امکانات تهاجم به شهرها را اعم از موشک و بمب و هواپیما در اختیار عراق گذارده‌اند، باید بدانند که با ادامه این حمایتهای علنی و تلویحی از صدام کینه یک ملت انقلابی و استوار و یک حکومت اسلامی و مردمی و صد در صد تثبیت شده و دارای هواداران بیشمار از مکتبها و نژادها و ملیتهای مختلف در سر تا سر جهان را علیه خود برمی‌افروزند و مردم ما و ملتهای جهان آنان را در این جنایتها و خیانتها سهیم می‌دانند. و باید تمامی قدرتها وابرقدرتها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون برای اعلای کلمة الله ایستاده‌ایم؛ و بر خلاف میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه ریزی خواهیم نمود. و استکبار جهانی چه زود فراموش کرده است صحنه عظیم و تاریخی حضور مردم در «روز قدس» را که اگر دهها بار هم تکرار بشود، به یاری خداوند مردم ما همان مردمند و صحنه‌ها همان صحنه‌هاست.
من ضمن تشکر و تقدیر فراوان از نیروهای مردمی و بسیجیان جان بر کف و سپاهیان محمد - صلی الله علیه و آله - و ارتش قدرتمند و مقاوم و سپاهیان قهرمان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>