لدیکم. والسلام علیکم.
- سید علی موسوی گرمارودی - 15/12/65]
بسمه تعالی
جناب آقای موسوی گرمارودی - ایّده الله تعالی
همان گونه که مرقوم داشتید، جنابعالی پس از کشف انحراف بنی صدر، چند مرتبه نزد اینجانب آمدید و اظهار داشتید که من می‌خواهم از سمتی که نزد بنی صدر دارم کناره گیری کنم، و اینجانب برای مصالحی که در نظر داشتم با نظر شما مخالفت کردم و شما را با اکراهی که داشتید از کناره گیری باز داشتم. و شما را در اعمال مخالف او هیچ گاه شریک نمی‌دانم. ان شاء الله تعالی موفق باشید در خدمت به بندگان خداوند. والسلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>