لدیکم. والسلام علیکم.
- سید علی موسوی گرمارودی - 15/12/65]
بسمه تعالی
جناب آقای موسوی گرمارودی - ایّده الله تعالی
همان گونه که مرقوم داشتید، جنابعالی پس از کشف انحراف بنی صدر، چند مرتبه نزد اینجانب آمدید و اظهار داشتید که من می‌خواهم از سمتی که نزد بنی صدر دارم کناره گیری کنم، و اینجانب برای مصالحی که در نظر داشتم با نظر شما مخالفت کردم و شما را با اکراهی که داشتید از کناره گیری باز داشتم. و شما را در اعمال مخالف او هیچ گاه شریک نمی‌دانم. ان شاء الله تعالی موفق باشید در خدمت به بندگان خداوند. والسلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌