همچو امری واقع بشود، بدانید که ما مخذول (1) دنیا و آخرت خواهیم بود. و لهذا در این عید، در این مقطع از زمان، در این چیزی که برای ما الآن پیش آمده است و آن روزی که روز نو است، سال نو است و محفوف به دو عید بزرگ است، ما باید از آنها تبعیت کنیم و اخوت خودمان را در همه جا حفظ کنیم.
و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که این اخوت را بین همه ارگانها، بین مجلسیها و بین دولت، قوه قضایی و سایر مردم، بین همه قشرهای ملت حفظ کند، و ما این تبعیت را از موالی خودمان بکنیم که ان شاء الله با سعادت از این دنیا برویم. و مهم قضیه هوای نفس است. در همه امور آن چیزی که انسان را به دام می‌اندازد هوای نفس انسان است.
و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که موفق کند این مسلمین را. موفق کند این سردمداران مسلمین را به اینکه توجه بکنند کارهایی که می‌کنند از روی هوای نفس نباشد. و خصوصاً در این ملت ما که بحمدالله تا کنون به این وضع رسیده‌اند و این پیروزیها را پیدا کردند و البته شهید دادند، البته معلول دادند، مفقود دادند و جوانهای خودشان را از دست دادند لکن در عین حال با هم بودند و پشتیبان هم بودند، از این به بعد هم پشتیبان هم باشند و برادر باشند با هم.
و من امیدوارم این روز نو به همه مبارک باشد. به همه قشرهای ملت، به هر طایفه‌ای از طوایف ملت.
و امیدوارم که کسانی که تا کنون با این جمهوری اسلامی، از کسانی که مال خود ایران بودند و با جمهوری اسلامی به توهماتی مخالفت می‌کردند، از این به بعد از مخالفتشان دست بردارند. و آنطوری که رضای خداست به جا بیاورند.
رضای خدا امروز این است که اسلام پرتوش در همه جا باشد. و این تابع این است که شما در داخل، همه، همه قشرها، کسانی که به خیالاتی مخالفت می‌کنند یا مخالفت‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>