است.
ملت ما باید متوجه باشند به دسیسه‌های قدرتهای بزرگ، که در هر فرصتی دسیسه‌ای ایجاد می‌کنند. و ما باید هشیار باشیم و گول اینها را نخوریم و ماه رمضان را مهلت ندهیم به این جنایتکار که مجهز بشود و باز به شرارت خودش ادامه بدهد. این شخص الآن در لب گودال است؛ لب گودال جهنم است. و شما جوانها و شما مردم باید این را ثابت کنید [که‌] الآن هم جهنم محیط بر اوست. الآن هم این زندگی‌ای که او می‌کند زندگی جهنمی است و آن اخلاقی که دارد اخلاق جهنمیان است. بر ماست که به هیچ یک از این بوقهای تبلیغاتی و آنهایی که تبع آنها هستند یا از زبان امریکا صحبت می‌کنند یا اشتباه می‌کنند در امور راجع به این که جنگ را باید پایان داد، هیچ گوش ندهیم. جنگ ممکن نیست پایان بپذیرد، الّا به رفتن این حزب فاسد، ان شاء الله.
و مرگ بر همه ظالمهای دنیا. مرگ بر آنهایی که دارند مردم را و ملتها را می‌چاپند و با تبلیغات خودشان، خودشان را یک ملت یا یک دولت صلح طلب حساب می‌کنند اینها در حال مرگ هستند. آنی که باقی است خدای تبارک و تعالی است. آن که هست و همیشه هست او است. و آن که اهل سعادت است، آنی است که تقوا داشته باشد. تبعیت داشته باشد از اسلام. و تبعیت از اسلام اگر ما داریم، باید هم دشمنان اسلام را سرکوب کنیم تا آن اندازه‌ای که می‌توانیم و هم باید بین دوستان خودمان محبت ایجاد کنیم.
حفظ وحدت و دوری از اختلاف
آقای محتشمی (1) - سلمه الله - گفتند که استاندارها در اینجا هستند یا جمعی از اشخاصی که مسئولین هستند. آقایان باید، آقایان استاندارها باید توجه کنند که وحدت خودشان را و وحدت خودشان با ملت را حفظ کنند، که ما هرچه داریم به برکت خدا و عنایت او از این ملت داریم. آن که شما را به این مسند نشانده است، اگر مسند داشته باشید، ملت است. آن که دست ظلم را از شما کوتاه کرده است و عدالت را می‌خواهد

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>