اجازه‌نامه
زمان: 3 مرداد 1366 / 28 ذی القعده 1407
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: مهنا، عبدالمنعم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالمنعم مهنا - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه، از قبیل زکوات و کفارات و مظالم عباد وصرف آنها در موارد مقرره شرعیه؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین، و صرف سهم مبارک امام - علیه السلام - را در مخارج خودشان به نحو اقتصاد، و نسبت به مازاد از مخارج خودشان نیز مجازند نصف سهم مبارک امام - علیه السلام - را در ترویج شریعت مقدسه و احیای حوزه‌های علمیه مصرف نموده و نصف از سهم سادات را نیز به سادات مستحق بپردازند، و مابقی از سهمین را جهت صرف در اعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 28 ذی قعدة الحرام 1407
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>