همه باید با ما مخالفت کنند. تبلیغات عالم، رسانه‌های گروهی عالم، همه باید با ما ضدیت بکنند. ما اگر این کار را نکنند، خلاف می‌دانیم، خلاف، باید بگوییم خلاف کردند! من سابق یک وقتی می‌گفتم که اگر اینها بخواهند من را مفتضح کنند، تعریف کنند. اینکه بدگویی می‌کنید، بیشتر مردم توجه می‌کنند؛ برای اینکه شما اگر دستتان را به دریا هم بزنید نجس می‌شود! شما اگر تعریف از من بکنید، مردم همه مخالفت می‌کنند. اما خدای تبارک و تعالی خواسته است که اینها دشمنی کنند تا اینکه مردم مجهز بشوند.
و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد که ما در معارف اسلامی وارد بشویم. ما ادراک کنیم آن ادعیه‌ای که ائمه خدا کردند، اینها چه می‌گویند، با خدا چی صحبت می‌کنند؛ ببینیم چی است قصه‌شان. خدا ما را آشنا کند با آن مسائل. خداوند ان شاء الله، اسلام را خودش تقویت کند و وعده کرده است و وعده را انجاز کند.
والسلام علیکم ورحمة الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>