مالیاتهای شرعی را به‌طور کامل پرداخته‌اند، دولت از موارد خیرات عمومی جبران نماید. (1)
26 شهریور 66
روح الله الموسوی الخمینی‌