بسمه تعالی
با تشکر از زحمات آقایان محترم، باید سعی کرد که این سنّت حسنه در بین مسلمانان جایگاه اصلی خود را پیدا کند؛ و تمام تلاش را نمود تا «قرض الحسنه» به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد اسلامی، حتی در خانواده‌ها، به صورت کامل جریان یابد.
امیدوارم نظام جمهوری اسلامی و تمامی صندوقها، تعاونیها و سازمانها، و مؤسساتی که در این امر مبارک زحمت می‌کشند، موفقیت بیشتری کسب نمایند. من به تمام مسئولین و آنهایی که به اسلام خدمت می‌کنند دعا می‌نمایم.
15 مهر 66
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>