حکم و اجازه حضرت امام - مدظله - که به دولت داده‌اند و عدم شمولش باید از محضر ایشان استفسار شود. عبدالکریم موسوی - 20/8/66]
بسمه تعالی
اگر کسی از ضوابط و مقررات شهرداری تخلف نماید مشمول تعزیرات حکومتی می‌گردد.
25/8/66
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>