اجازه‌نامه
زمان: 2 آذر 1366 / 1 ربیع الثانی 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: یاسین عیسی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب ثقة الاسلام آقای آقا شیخ یاسین عیسی - ایّده الله تعالی - از طرف اینجانب مجازند در اخذ وجوه شرعیه و صرف زکوات و کفّارات و مظالم عباد را در مصارف مقرره شرعیه و سهم مبارک امام - علیه السلام - را در مصارف خودشان به نحو اقتصاد و ثلث از مازاد را در موارد مقرره، و همچنین مجازند در اخذ سهم سادات و پرداخت نصف آن به مستحقین از سادات و ارسال مابقی سهمین را نزد اینجانب جهت صرف در اعلای کلمه طیبه اسلام.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و رعایة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
غرّه ربیع الثانی 1408
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>