نامه
زمان: 23 اردیبهشت 1365 / 3 رمضان 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: اعلام نظر در مورد اموال غیر مجهول المالک
مخاطب: یزدی، محمد - محمدی گیلانی، محمد
[برادر میرحسین موسوی، نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران ... پیرو نامه پیشنهادی درباره نحوه اجرای تبصره یازده بودجه کل کشور ... همان‌طور که در صورت جلسه امروز ملاحظه می‌فرمایید دو مورد زیر با توجه به اینکه مجهول المالک نیستند منوط به اخذ نظر مستقیم از حضرت امام - مدظله العالی - شده است:
1- احکام تخمیس (اعم از خمس یا دو خمس یا دو پنجم اموال محکوم).
2- احکام خروج از ذمه حکومت اسلامی (باتوجه به اینکه مالک خود اشخاص بوده‌اند و به لحاظ در پناه و ذمه حکومت اسلامی نبودن، این اموال در اختیار امام قرار می‌گیرد) خواهشمند است چنانچه مصلحت بدانید در جهت استفتاء از حضور حضرت امام - مدظله العالی - درباره تکلیف این دو مورد اقدام و تعیین فرمایید که اموال این احکام: 1- تحویل کمیته امداد شود. 2- در اختیار دولت بماند. 3- به مصرف دیگری که حضرت امام تعیین می‌فرمایند برسد.
- طهماسب مظاهری - سرپرست دفتر اجرایی تبصره 82 - 15/2/65]
بسمه تعالی
جنابان حجتی الاسلام آقای یزدی و آقای محمدی گیلانی، زحمت کشیده و به جهات شرعیه آنچه مرقوم شده رسیدگی نمایید. در صورت تطبیق با موازین شرعیه به کمیته امداد و برای فقرا تسلیم شود.
23/2/65
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>