اجازه‌نامه
زمان: 18 آذر 1366 / 17 ربیع الثانی 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: نجفی، محمدرضا
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد وآله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدرضا نجفی - دامت توفیقاته - از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه، مانند زکوات و کفّارات و مظالم عباد؛ و در مورد سهم مبارک امام - علیه السلام - نیز مجازند در اخذ و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد؛ و نسبت به مازاد از مخارج خودشان نیز مجازند ثلث آن را در ترویج شریعت مقدسه صرف نموده، و مابقی را جهت صرف در اعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند؛ و در مورد سهم سادات عظام نیز مجازند در اخذ و پرداخت نصف آن به سادات و ارسال نصف دیگر را نزد اینجانب.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 17 ع 2 1408
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>