اجازه‌نامه
زمان: 7 دی 1366 / 6 جمادی الاول 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور شرعیه
مخاطب: صادقی، محمداسلم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد وآله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ محمد اسلم صادقی - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در اخذ وجوه شرعیه، مانند زکوات و کفّارات و مظالم عباد و صرف آنها در موارد مقرره شرعیه؛ و همچنین مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در مخارج خودشان به نحو اقتصاد؛ و در مورد مازاد از مخارج نیز مجازند ثلث آن را در ترویج شریعت مقدسه صرف نموده و دو ثلث دیگر را نزد اینجانب ارسال دارند و در مورد سهم سادات عظام - کثرالله امثالهم - نیز مجازند در اخذ و پرداخت نصف آن به سادات، و ارسال نصف دیگر را نزد اینجانب.
«و اوصیة - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله.
6 ج 1 1408
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>