بیانات
زمان: صبح 23 دی 1366 / 22 جمادی الاول 1408
مکان: تهران، جماران
موضوع: حمایت از شورای نگهبان
مخاطب: صافی، لطف الله (دبیر شورای نگهبان قانون اساسی)
بسمه تعالی
[در این دیدار، امام خمینی با تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند:]
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>